Sider

lørdag 23. oktober 2010

Og legen sa....

«R:SOM FØR SPREDTE METASTASER I COLUMNA OG BEKKENSKJELLETT.LETT STØRRELSESØKNING AV ENKELTE AV DISSE. TILKOMMET METASTASE I L1.» Sitat slutt. Sa dr Naume.

Hm. Javel?
Og jeg lurer; hva står det egentlig i "de papirene jeg ikke fikk". Noen har skrevet noe om at du bruker B12, sa han videre.
 Nei, sa jeg . Jeg bruker B17.
 Åja. Det er jo noe annet. Sa han.


Jeg fikk som vanlig utskrift av prøveresultat både røntken og blodprøver. De andre arkene holdt han tilbake.


Videre sa han:
"Det er kreft jeg er her for å vurder og å behandle. Alt det andre kan det helt sikkert sies mye om, men jeg holder meg til det jeg er her for. Jeg anbefaler vårt behandlingsregime, men du avgjør selv hvordan du gjør det." Fritt sitert i etterkant.


Konklusjonen den 20.10.2010: Det ble uttrykt et ok for at jeg velger å "leve som jeg nå gjør" og noen urovekkende holdning oppsto ikke av den grunn. Ny kontroll ble berammet om 4 mnd.

Min opplevelse:
Jeg er glad vi har sykehus og leger som kan mye om kreft.
Jeg er glad for både behandlingsmuligheter og for kontroll-oppfølging som jeg har fått tilbud om.

Men jeg undrer veldig over hva som virkelig foregår "innomhus" der på Radiumhospitalet;
våger de ikke å se hva de ser når det er bedring i sikte?
Handler det om å "ha ryggen fri ifall det inntreffer noe uventet"?

Hvem sender hvilke beskjeder hvor, internt på det huset? Hva ble egentlig notert fra forrige samtale,med dr  Løkkevik?

Jeg undrer.

Hva gjør jeg nå?

  1. Jeg gjorde det klart at jeg fortsetter med "eget regime" samtidig som jeg er bevisst at hormonpreparatet Fasolidex ligger i kjøleskapet , klar for å bli injisert av fastlegen, om jeg selv ønsker . Dette er også avklart med fastlegen, som støtter meg i å gjøre egen vurdering.
  2. Jeg har mottatt, på egen oppfordring, MR-bilder på cd fra august 2009 til siste kontroll . Denne vil jeg gjennomgå ; i første omgang med min manns hjelp som har kompetanse på slik"lesning" og evt  senere ved en second-opinion-sjekk via fastlegen og det lokale røntken-institutt (som også har meg i sitt arkiv fra tidligere år).
  3. Jeg gjorde det også klart på Radiumhospitalet om Blodanalysen som mitt viktigste kontroll-redskap/sjekkpunkt, mens jeg driver på med daglig ph-balanserte kosthold og trening,samt inntak av B17 pt dose 2x500 mg pr dg. Mulig jeg skal forsøke å øke den litt.
  4. Jeg vil oppsøke Kilde Helse for legekonsultasjon der i to hensikter; vurder dosering samt søke nødvendig lege-erklæring for søknad til Legemiddelverket om fornyet tillates til import av B17.
Slik gjør jeg det nå, og kjenner en kontinuerlig lykke over å ha det så godt som jeg ikke har kjent det på alle disse år.