Sider

tirsdag 30. november 2010

Hvetekimolje - til hjelp mot arr/hudskader.

Det var hos Kyrre Fagerås på Slemmestad, se www.blibra.no at jeg ble oppmerksom på
Hvetekimolje som et "lite orakel".

Operasjons-arr skaper brudd i energibaner i kroppen.
I mitt tilfelle var det oppstått  "klumpete søm" og jeg hadde til tider plagsomme stramme-smerter
ved noen bevegelser.

Etter ett år med nokså kontinuerlig smøring hver kveld;   er arr-skader jevnet seg så godt som helt ut og jeg har ikke noe ubehag eller stramming-smerter ved bevegelser.

Hvilke type hvetekim-olje hjalp Kyrre meg  å finne frem til. Den typen som passer for meg løser opp "kort-slutninger", men andre typer kan skape nye "kort-slutninger".
Forstå den som kan - jeg har bare erfart at det har gitt meg god hjelp å bruke den hvetekimolje som funka
for meg.