Sider

søndag 3. juli 2011

Fra Kreft til Kraft

Jeg var så heldig å få tilsendt ett eks av boka, fra en av mine blogg-lesere.
For meg har den hatt så "oppklarende og bekreftende funksjon" at jeg mer enn gjerne vil gjøre mine
lesere oppmerksom på den.

Jeg har limt foto av boka fra bloggen til Dagfrid Kolås, en av forfatterne.


Det er mye i denne boken som gjør at man vanskelig legger den i fra seg før man er igjennom. For meg som mangeårig cancerianer, er det gjenkjenbart det meste som gjelder dilemmaet omkring symptom,sykdom,følelser,traumer og valg. Om sykdomsbringende faser og helende faser. Det er så deilig å få bekreftet at jeg ikke er "den eneste" som har undret, vurdert og valgt - helt på egne premisser og på tvers av den oppleste,vedtatte skolemedisin.

Min forskjell, fra de fleste presenterte historiene i boka, er at jeg har gjennomgått alle typer "ordinær behandling" (så som Kirurgi, cellegift, stråling, og hormonbehandling).
Men med den grunnoppfatningen som jeg her leser at Metamedisin står for, har jeg selv erfart faktisk å "reise meg" etter alle de fatale ødeleggelser denne behandlingen har påført meg.

Derfor er det med stor frimodighet jeg herved våger å gi tips om denne boka. Lettlest og lett forståelig som den er. 
Den styrker selv-verdigheten betydelig.


Sommer og CT-resultat

Det er deilig med sommer, om ikke himmelen er kronisk blå og vinden kun svalende.


Prøve-resultatene ble mottatt, men "nett-dekningen" på hytta tillot ikke å bruke tid på bloggen.


Røntkenlegen skrev som følger:


Svar fra Unilabs Røntgen,Tønsberg, us.dato 23.06.2011.
2CT øvre abdomen med iv.kontrast:
Aksial volumopptak fra lungebasis til øvre bekken. Aksiale og coronale reformateringer.
I lever ses flere uskarpt avgrensede litt lavtette lesjoner. Den største som måler nesten 3 cm ligger oppad baktil medialt i høyre leverlapp. Lesjonene er metastasesuspekte.
Ingen anmerknin vedrørende milt,pancreas, galleblære, galleveier, binyrer eller nyrer.
Normalkalibret arteriosclerotisk bukaorta. Ingen patologiske forstørrede lumfeknuter paraaoralt eller i mesenteriet. Basalt i begge lungefelt ses enkelte stripeformede fibrøstpregede drag. I skjelettet ses lytiske og dels sclerotiske lesjoner i virvelcorpus og i begge os ilium forenlig med metastaser.

R: Flere metastasesupsekte leverlesjoner. Skjelettmetastaser.

Min egenvurdering , sammen med blodprøveresultatene (som denne gang var meget bedre enn hva de "engang var") gjør at jeg fester meg med begrepet lesjoner. 
For det første er det et "begrep som brukes når de er usikre på hva de ser" som enkelt leger har fortalt meg.
For det andre tenker jeg at selv en anminnelig blod-utredelse kan være resultat av "trenings-ulykken" jeg hadde på pilates-ballen. Og dette stemmer med at hva jeg kjente som smerter er nå så godt som helt borte.
For det tredje; om det så skulle være "en svulst" så er det grunn til å undres; når har den oppstått - er den på "oppadgående" eller på "nedadgående"??? Jeg har aldri tatt CT av lever før, og det er lenge siden det ble foretatt ultralyd. Beliggenheten for denne "3-cm-lesjonen" tilsier at den godt kan ha blitt "oversett" av ultralyden.

Min oppsummering pr dags dato:
Almentilstanden er ok. Smertene er åpenbart på retur, nesten helt borte. Jeg har kroppsfølelse som tilsier at her finnes ingen sykliggjørende prosess i kroppen. 
Jeg kan "strekke meg til" å erkjenne en tilstand som at "leveren sliter litt" kanskje, men da må det evt sees i sammenheng med at jeg har "drevet en litt for hard avgiftnings-prosess" for eksempel.
Jeg avventer selvfølgelig eventuelle henvendelser fra Radiumshospitalet ang dette. (de får resultatene oversendt fra fastlegen).

Etter min egen opplevelse er jeg fortsatt i en aktiv helings-prosess.
I disse dager mottok jeg, meget til riktig tid, bok om metamedisin: Fra Kreft til Kraft. 
Og syns åpenbart at jeg der kjenner meg igjen i det meste.
Jeg fortsetter å gå mine egne psykiske sjokk-hendelser etter i sømmene.
Jeg fortsetter å være meget bevisst hva jeg spiser og følger med på ph-verdien i blodet.
Jeg fortsetter med mine 250 mg B17 pr dag og noen dråper sølv-vann.
Jeg forsøker en noe redusert dosering med 4-psalter,natron og leire.
Men holder oppe andre tilskudd som gurkemeie, pepper,linfrø, linfrøolje o.a.

Og fremfor alt: jeg fortsetter å verdsette alt som gjør livet godt å leve :-)