Sider

onsdag 10. november 2010

Ut å kjøpe legetjeneste...

Nå har vedtaket fra Legemiddelverket, med tilatelse om å importere B17 fra Mexico, gått ut på dato. Jeg må søke om fornyelse.

Jeg begynte prosessen i går ved at jeg møtte til bestilt time hos lege Roald Strand på Kilden Helse i Nydalen,Oslo. 
Jeg fikk med erklærlingen som skal følge min søknad til Legemiddelverket. Skal få postlagt det i dag el. morgen.


I praten m Roald Strand ang  denne bloggen min, så gav han meg klar støtte i hensikten jeg har ;  å motivere flere til å tenke «ansvar for egen helse og helbredelse» i motsetning til holdningen som mange synes å være peget av: «gå til legen som skal gjøre meg frisk og kvikk igjen,fjerne plagen».(mine utsagn)

Det andre han gjorde meg oppmerksom på som interessant er; hvor mye kroppen faktisk kan restitueres igjen!. Hvor elendig jeg var sett i forhold til de resultat jeg nå lever med. Man kan med rette undres over hva som er mulig.

Det tredje som han også kunne konstatere som «noe gjentagende» er det fenomen jeg erfarte på Radiumh v siste konsultasjon; det at de ikke skriver det de ser. En slik spontan reaksjon fra en radiograf(sml notat fra Mr-ktrl 5.10.10) er det ingen grunn til å betvile. Men nei, de våger ikke å skrive om noe som ikke kan forklares.

 Ang . Behandling med B17; Roald Strand ref til at han hadde nær kontakt med lege David De Clive-Lowe på Leuten-klinikken i Stjørdal og kunne lene seg til hans mange, mange-årige erfaringer med å gi slik behandling.

Viktig med støtte av leger:
For et menneske som meg, som har vært pasient i snart to ti-år, kjennes det utrolig herlig når jeg møter på leger som faktisk både våger,som vil TRO og som vil støtte/virke til alternativ behandling.

Jeg er jo i tillegg så heldig at min fastlege Leif-Harald Brevig, Nøtterøy, også støtter meg helt og fullt i valget med å sette videre hormon-behandling på vent, inn til jeg evt selv vil vurdere det aktuelt. Han uttaler muntlig at forbedringene jeg har oppnådd er så åpenbare at de ikke lar seg betvile. Jeg vet riktignok ikke om han ville satt igang med aktive B17-injeksjoner og/eller tatt ansvar for doseringen av tabl, det har jeg ikke spurt han om. Det kan jeg jo vurdere å spørre om ved en evt anledning senere kanskje?

Legetimen i dag , med en erklæring og en kort samtale, kostet meg 800,- NoK i spenn, men er utvilsomt avgjørende for min videre helbred.