Sider

fredag 3. juni 2011

Om å "sulte kreftceller" , nå i norsk forskning.

Interessant vil jeg si, dette jeg fant publisert via Kreftforeningens Facebook-side:


Månedens forskningsprosjekt

Ny medisin sulter kreftceller

Prostatakreftceller lager energi ved å forbrenne store mengder sukker.
En potensiell ny medisin hindrer sukkerforbrenningen og skaper nytt håپ
for behandling av en kreftsykdom som hvert år tar over 1000 liv i Norge.
- Kreftceller driver med massiv kroppsbygging. De bygger seg opp ved hjelp
av store sukkermengder, sier Ian Mills.
Mills er gruppeleder i Norsk Senter for Molekylærmedisin (NCMM) i Oslo og
har nylig publisert en artikkel i prestisjetunge EMBO Journal som viser hvordan
prostatakreftceller forbrenner glukose for å produsere energi og byggesteiner
nok til å få kreften til å utvikle og spre seg.
- Vi har tro på at vi kan behandle prostatakreft ved å sulte kreftcellene, sier han.

Dr. Ian Mills ved Norsk Senter for Molekylærmedisin (NCMM). Foto: Francesco Saggio, Universitetet i Oslo.

Overproduksjon av enzym
Mills og hans kollegaer har lett etter gener som styrer utvikling av prostatakreft.
Flere av de genene de fant, viste seg å være viktige for forbrenningen.
Et av de genene de identifiserte koder for et enzym som kalles CAMKK2.
Dette er et enzym som er svært viktig for forbrenning av glukose i cellene.
- Kreftceller produserer energi på en litt annen måte enn friske celler.
De forbrenner mer glukose, mens de skrur av andre prosesser.
Dette gjør de fordi de skal være bedre rustet til å vokse og dele seg under