Sider

tirsdag 29. mars 2011

Hormonbehandlingens «psykiske terror».
Jeg erfarte det igjen; nå da jeg (i feb 2011) igjen fikk en injeksjon av hormonbehandling.
De fysiske reaksjonene av slik behandling har jeg beskrevet i eget blogg-innlegg tidligere.
Og de «normale» psykiske reaksjoner ved det å ha kreft har jeg også gitt oppmerksomhet i eget innlegg.

Men spesifikke psykiske reaksjoner som tydelig er forbundet med hormonbehandling gjenkjenner jeg med følgende:

  1. følelsesmessig «lett-rørt», tar lett til tårer
  2. følelsesmessig sårbar, blir svært nærtagende for «filleting»
  3. fokuserer alt som «styrker» den lave selvfølelsen
  4. lett oppfarende og brå-sint
  5. keitete i ordvalg og kommunikasjon,blir lett støtende overfor andre
  6. misforstår lett og har vanskelig med å se ting i en objektiv sammenheng
  7. følelsen av å være mislykket og mislikt fremkalles lett
  8. tristhets-trekk med tendens til små-depressiv

Dvs jevnt over følelsesmessig svært labil.

Gjenkjennbart?
Sa noen «pre-mens»??

Nettopp.

Og jeg kan bare konstatere:
Hormonbehandling innebærer en følelses-tilstand som
kan betegnes som KRONISK PRE-MENS.
Værsågo – tusen takk. Betal i kassen.