Sider

mandag 29. november 2010

Legemiddelverket gav nytt vedtak...

Medio nov 2010 mottok jeg fornyet vedtak med tillatelse til import av B17 til eget forbruk, for enda ett
kalenderår.

Vedtaket har to primære vilkår;
Det ene at en lege påtar seg det fulle "doseringsansvar" og det andre at Legemiddelverket fraskriver
seg ethvert ansvar for mulige komplikasjoner ved bruk av dette legemiddelet.

Jeg er fornøyd og har stadig bedrende helsesituasjon.

Og for å sitere min "doseringsansvarlige lege" Roald Strand, som sa: "og så er det jo både fantastisk og
helt utrolig at en kropp med så mye medisinske ødeleggelser har restituert seg så mye som det du kan
vise til".

Jahh - det føles som et under.

Oksidativt stress.Oksidativt stress ;
utdrag  fra journalist Kristin Straumsheim Grønli på forskning.no
Sitat:
"Når kroppen forbrenner oksygen, produserer den frie oksygenradikaler som biprodukter - såkalte frie radikaler. Blir det for mye av disse stoffene, kan de skade celler, proteiner og arvestoff. Dette kaller  vi oksidativt stress.
Antioksidantene er kroppens eget forsvar mot radikalene, og utgjøres blant annet av kroppens enzymsystemer. Kroppen produserer selv antioksidanter, og man vet ikke ennå om det hjelper på helsa å tilføre antioksidanter via kostholdet.
Forskere tror imidlertid at det kan være sunt å spise matvarer med mye antioksidanter. I dyreforsøk er det for eksempel vist at antioksidantrike matvarer kan ha gunstige effekter på sykdommer relatert til oksidativt stress."
Fra artikkelen til journalist Kristin Straumsheim Grønli på 
forskning.no datert 1.juli 2004.


Egne kommentarer må da bli:
Kroppens enzymsystemer styrker altså kroppens egne antioksidanter. 
Og styrker dermed immunforsvaret. 
Hvis dette ikke funker som det skal, så forbrenner vi oksygen istedet 
for å styrke oksygentilførselen rundt i hele kroppen. 
Som Canserianer blir det derfor for meg avgjørende å fremme 
den frie oksygentransporten i kroppen. 
Det blir avgjørende  å lære meg hvordan jeg gjør dette for/i min kropp. 
Derfor har jeg så stor hjelp av å stadig lære nytt om 
ernæring, fysisk og psykisk trening.


At jeg først nå har funnet artikkelen jeg refererte til over, gjør at 
jeg undres veldig over hvorfor "ingen" 
(les: leger/sykepleiere-  behandlingspersonell) aldri har nevnt 
noe av dette for meg når jeg har stilt spørsmål om det.
Pr i dag er jo faktisk "Oksidativt stress" for gammelt nytt å regne.

Gjennom det siste kalenderåret har jeg likevel "famlet og lett - 
og funnet" frem til en rekke egen-tiltakjeg kan gjøre 
for å hindre Oksidativt stress.
Og på det året har jeg oppnådd utrolige resultat og 
har nå det jeg vil kalle "en god helse".