Sider

tirsdag 15. februar 2011

LOVEN OM TILTREKNING

Sitat av John Assaraf, som er entreprenør og ekspert på å skape penger (jfr Rhonda Byrne i Boka "Hemmeligheten") :
For meg er den enkleste måten å oppfatte loven om tiltrekning på å tenke på meg selv som en magnet.


Du er den mektigste magneten i universet! Du har en magnetisk kraft i deg som er mektigere enn noe i denne verden, og denne ufattelige magnetiske kraften stråler ut gjennom tankene dine.


Eller Bob Doyle, forfatter og spesialist på loven om til trekning (jfr "Hemmeligheten" nevnt ovenfor)

Enkelt sagt sier loven om tiltrekning at likt tiltrekker seg likt. Men egentlig er det på tankeplanet vi snakker.


Det betyr at når du tenker en tanke, tiltrekker du deg like tanker. Her følger noen flere eksempler på hvordan du kan ha opplevd loven om tiltrekning i praksis:

Har du noen gang begynt å tenke på noe du ikke var helt fornøyd med, og jo mer du tenkte på det, desto verre virket det?
Det skyldes at når du tenker en vedvarende tanke, gjør loven om tiltrekning at flere like tanker kommer til deg.  I løpet av noen minutter har du sørget for at så mange like ulykkelige tanker kommer til deg at situasjonen ser ut til å forverre seg. Jo mer du tenker på det, desto mer fortvilet blir du.
Du kan ha opplevd å tiltrekke deg like tanker når du har lyttet til en sang, og så oppdaget at du ikke klarer å få den ut av hodet. Du har "fått den på hjernene", og den surrer rundt i hodet på deg. Da du lyttet til  sangen, og selv om du kanskje ikke var klar over det, viet du den din fulle og hele oppmerksomhet og konsentrerte tankene dine om den.  Mens du gjorde det, tiltrakk du deg på kraftfullt vis flere like tanker om denne sangen, og dermed trådte loven om tiltrekning i kraft og ynglet flere tanker om den sangen, om og om igjen.

.....dette var bare en bitte,bitte,liten forsmak på noe du kan gjøre deg flere positive oppdagelser i.
Nemlig i Boka "Hemmeligheten" av Rhonda Byrne, gitt ut på Damm forlag.

Info om filmversjonen av Hemmeligheten ; se www.thesecret.tv

EMOSJONALITETENS LOVER:

Humanøkonom Dag Andersen skrev i Perspektiv, juli-august 2004: Om "emosjonalitetens lover"
følgende:

Emosjonalitetens 1.lov:
Du kan selv forme så mye emosjonell materie og aktivisere så mye emosjonell energi du vil. Jo mer emosjonell energi du gir bort, dess mer får du.

Emosjonalitetens 2.lov:
Du kan forme hva du vil i emosjonell materie og aktivisere en hvilken som helst emosjonell energi; ond eller god, positiv eller negativ. Men du formes selv av det du former, aktiviseres av det du aktiviserer, og mottar det du sender.

Emosjonalitetens 3.lov:
Du kan dyrke frem det positive ved å gi det oppmerksomhet og krympe det negative ved å vende det ryggen.


Sånn er det nok med den saken, da ja.

HABA, HABA......

Å vite kan bety å måtte velge. Og å velge betyr ofte forandring.  Sier Magnar Kleiven i forord til Boka "En vandring i Undring.

Nå vet jeg ganske mye, syns jeg.

Jeg vet om så mange ting jeg selv kan gjøre slik at livet fortsatt er "godt levelig".
Det være seg kost/ernæring, trening/øvelser, sosiale fellesskap og tilhørighet, kjærlighet og lidenskap,
og tanker, samt åndelig og mentalt påfyll.

Og på siste kontroll fikk jeg også "vite" hva "de mener de ser".
Det innebærer et dilemma for meg som cancerianer, slik jeg beskrev det her, forleden dag.

I går ble første injeksjon av Faslodex satt.
Det "gjør" mye ; men kanskje mest av mental karakter. De rent fysiske konsekvensene(bivirkningene) tar jeg etterhvert som de viser seg. Men hva det gjør mentalt? Det kan jeg jo like gjerne "hoppe i, som å krype i" - slik jeg fikk det med meg i oppveksten, hver gang jeg utviste vegring mot enkelte pålagte gjøremål.

Rent mentalt så er det et solid nederlag å måtte starte opp igjen med "medisinsk behandling".
 Eller jeg kan se på det som en mulighet jeg har. 
Rent mentalt, så kjenner jeg på en solid usikkerhet og mistro, til det "de" sier de ser. Jeg vil tro at det er noe annet, vil tro de tar feil.
Eller jeg kan lytte til det de sier; at de har en bekyrming de mener det er nødvendig å iverksette tiltak overfor, slik at de gjør hva de kan.


Der ligger mitt valg: 
På den ene siden kan jeg velge å lukke øynene for hva jeg har fått vite, eller
på den andre side kan jeg velge å fokusere at jeg er gitt en mulighet ved at faslodex betyr å gjøre hva de kan.


Det jeg også fikk vite, er kanskje det mest utrolige for meg: De (både onkologen og fastlegen) ba meg fortsette med alt jeg "drev på med" mht kost, trening m.m.!! Og fulgte opp med bemerkning om den åpenbare positive virkning det uansett har hatt for almentilstanden.  
Ordene føltes som regelrett "honnør" og virker utvilsomt mentalt oppbyggelig.



Og det er sagt: Det du fokuserer gir du energi. Det du gir energi gis fremdrift.


Haba-haba ....det er utlagt: "ett skritt om gangen" jfr Stella.