Sider

mandag 29. november 2010

Legemiddelverket gav nytt vedtak...

Medio nov 2010 mottok jeg fornyet vedtak med tillatelse til import av B17 til eget forbruk, for enda ett
kalenderår.

Vedtaket har to primære vilkår;
Det ene at en lege påtar seg det fulle "doseringsansvar" og det andre at Legemiddelverket fraskriver
seg ethvert ansvar for mulige komplikasjoner ved bruk av dette legemiddelet.

Jeg er fornøyd og har stadig bedrende helsesituasjon.

Og for å sitere min "doseringsansvarlige lege" Roald Strand, som sa: "og så er det jo både fantastisk og
helt utrolig at en kropp med så mye medisinske ødeleggelser har restituert seg så mye som det du kan
vise til".

Jahh - det føles som et under.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar