Sider

søndag 3. juli 2011

Fra Kreft til Kraft

Jeg var så heldig å få tilsendt ett eks av boka, fra en av mine blogg-lesere.
For meg har den hatt så "oppklarende og bekreftende funksjon" at jeg mer enn gjerne vil gjøre mine
lesere oppmerksom på den.

Jeg har limt foto av boka fra bloggen til Dagfrid Kolås, en av forfatterne.


Det er mye i denne boken som gjør at man vanskelig legger den i fra seg før man er igjennom. For meg som mangeårig cancerianer, er det gjenkjenbart det meste som gjelder dilemmaet omkring symptom,sykdom,følelser,traumer og valg. Om sykdomsbringende faser og helende faser. Det er så deilig å få bekreftet at jeg ikke er "den eneste" som har undret, vurdert og valgt - helt på egne premisser og på tvers av den oppleste,vedtatte skolemedisin.

Min forskjell, fra de fleste presenterte historiene i boka, er at jeg har gjennomgått alle typer "ordinær behandling" (så som Kirurgi, cellegift, stråling, og hormonbehandling).
Men med den grunnoppfatningen som jeg her leser at Metamedisin står for, har jeg selv erfart faktisk å "reise meg" etter alle de fatale ødeleggelser denne behandlingen har påført meg.

Derfor er det med stor frimodighet jeg herved våger å gi tips om denne boka. Lettlest og lett forståelig som den er. 
Den styrker selv-verdigheten betydelig.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar