Sider

onsdag 16. juni 2010

Psykologien ved å leve med kreft

Alvorlig sykdom kræsjer umiddelbart egen opplevelse av hvem jeg er.
  • Hverdagen blir annerledes.
  • Yrkesidentiteten settes på prøve.
  • Selvbildet må revideres.
Og
  • Negative følelser og tanker tar lett fokus.
  • Sårbarhet for andres holdninger, ord og handlinger - voldsom.
  • Kroniske/daglige fysiske smerter og plager medfører mental tretthet og -store konsentrasjonsvansker.
  • -Angsten for det unkontrollerbare kan herje.
MEN: - Livslysten, - Livsgleden, - Selvironien, samt - Åpenhet for å sette verdispørsmål i en åndelig sammenheng, GIR indre frihet. Overlevelsestrangen og overlevelsesevnen tyter fram og flommer over alt det negative. Dette "lille" tema kvalifiserer for mangesidige bøker.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar