Sider

mandag 28. mars 2011

KREFT OG PSYKISK HELSE.


Den psykologiske siden av å ha kreft.

Alle har en forståelse av at det å ha kreft også har betydelig innvirkning på psyken, den psykiske helsetilstand.
Sjokketover diagnosen.
Usikkerheten før man kjenner form og omfang
Benektingenvil ikke bli «tatt til side», «settes ut», for det kan ikke være så ille.
Fortvilelsen over å møte egen hjelpeløshet
Ambivalensensom handler om tålmodighet og informasjon/deltagelse
til/fra pårørende og andre.
Kaos-følelsenover å møte fatale grenser hos meg selv,
over alt jeg bare ikke makter lenger. 
Det at jeg må melde pass.
Overveldelse – over å oppdage «alle de små gleder» som blir så kjempe-verdi-fulle.
Oppdagertrangen og nysgjerrigheteni det å søke og å finne muligheter i energier og løsninger som går langt utover det materielle og vitenskapelig «opplest og vedtatte».
Reorienteringenved å kunne velge mellom alternative «hjelpemidler» for å finne «Min Vei» og å kunne møte framtida med energi.
Jubelen over å ha funnet «løsningen» som gjør at jeg jo faktisk lever i dag også!!!

Sinnstilstanden varierer nok veldig for hvert menneske, men de fleste har nok møtt disse fenomen i større eller mindre grad.
UANSETT SÅ ER DET VIKTIG Å HUSKE AT ALLE DISSE VARIABLE FØLELSER OG REAKSJONER ER SUNNE REAKSJONER FORDI TILSTANDEN FAKTISK ER UDISKUTABELT ALVORLIG.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar