Sider

tirsdag 5. april 2011

David D. Burns - En refleksjonsmodellREFLEKSJONSMODELLEN TIL BURNS,
OM
«TANKENE OG FØLELSENE DINE»

Følelse: Tristhet eller depresjon:
Sjekk tanker omkring : en avvisning i kjærlighetslivet, en elsket person som er død, at du mistet jobben, eller at du mislyktes i nå et viktig mål. Andre nye begrensninger hos deg selv?
Følelse: skyld eller skam:
Sjekk tanker omkring: du tror du har såret noen, eller at du ikke har lykkes i å leve opp til din egen moralske standard.Skyldfølelesen stammer fra selvfordømmelse, mens skam inneholder en frykt for å tape ansikt ånr andre finner ut hva du har gjort.
Følelse: Sinne, ergrelse, irritasjon,nag:
Sjekk tanker omkring: du tenker at noen behandler deg urettferdig eller prøver å utnytte deg?
Følelse: Frustrasjon:
Sjekk tanker omkring: Livet tilsvarer ikke forventningene dine. Du insisterer på at ting burde vært annerledes. Det kan være prestasjonene dine («Jeg skulle ikke ha gjort den feilen»), noe andre gjør («Han skulle ha kommet presis!») , eller en hendelse («Hvorfor går trafikken alltid så sakte når jeg har dårlig tid?»).
Følelse: Angst, bekymring,frykt, nervøsitet eller panikk:
Sjekk tanker omkring: Du tror du er i fare, for du tenker at noe ille er i ferd med å skje: «Hva om flyet styrter?», «Hva om jeg får jernteppe når jeg skal holde tale for alle de menneskene?», «Hva om denne smerten i brystet er begynnelsen på et hejrteinnfarkt?»
Følelse: Mindreverd eller utilstrekkelighet:
Sjekk tanker omkring: Du sammenligner deg selv med andre og konkluderer med at du ikke er så flink som de er. Du føler deg ikke så talentfull, attraktiv, sjarmerende, vellykket eller intelligent som dem: «Hun har jo alt.Hun er så søt. Alle mannfolkene henger etter henne. Jeg er helt ordinær. Det er ingenting spesielt ved meg.»
Følelse: Ensomhet:
Sjekk tanker omkring: Du sier til deg selv at du er nødt til å føle deg ulykkelig, for du er alene og får ikke nok kjærlighet eller oppmerksomhet fra andre.
Følelse: Håpløshet eller motløshet:
Sjekk tanker omkring: Du tenker at problemene dine aldri vil ta slutt, og at situasjonen aldri vil bli bedre: «Jeg vil aldri komme meg over denne depresjonen», eller «jeg klarer rett og slett ikke å slanke meg og holde meg slank», eller «Jeg finner meg aldri en bra jobb», eller «Jeg kommer alltid til å være alene».


Burns mener det er viktig med følgende presisering:
I mange tilfeller er negative følelser sunne og riktige. Å lære seg når man skal akseptere disse følelsene, og hvordan man skal håndtere en reell negativ situasjon, er like viktig som å lære hvordan man skal kvitte seg med forvrengte tanker og følelser. Sitat slutt.

Ref: David D Burns: «Tenk deg Glad! Håndbok» side 6-7.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar