Sider

onsdag 23. februar 2011

God Helse.


HELSE – hva er god helse og hvem har det?

Sosialmedisiner Per Fugeli bruker ordet Helsisme; om helse som en folkesykdom. Og spør videre; hvordan kan opptatthet av helse være en sykdom? Svaret er:
Fordi opptatthet av helse egentlig er opptatthet av sykdom.

Lege Magnar Kleiven  (i boka: Ikke bland doktor´n borti helsa di) tar utg.pkt i den alminnelige definisjonen av helse: «helse er fravær av sykdom».
Han mener den i vårt land er ekstra logisk «fordi alt som har med helsevesen å gjøre forbindes med mer eller mindre vellykket behandling av sykdom».

Eller «evnen til å mestre dagens krav»(Professor Peter Hjort)

Verdens Helseorganisasjon har følgende def.: «fullkommen fysisk, psykisk og sosialt velvære, og ikke bare fravær av sykdom».

Kleiven mener VHO-definisjonen er genial fordi
den appellerer til subjektiv opplevelse:
«Velvære. Om det er fysisk,psykiske eller sosialt er noe vi kjenner etter.Vi vurderer det selv.
Om fravær av sykdom kommer i tillegg er det jo fint, men verken nødvendig eller tilstrekkelig for god helse.»

Kleiven hevder videre at «Helse kan ikke måles i lengden på liv, men i bredden på smil. Helse går ikke rundt i hvite frakker, men i olabukser og foldeskjørt.».

Mens sykdom er noe vi får, mener han at helse er noe vi velger eller velger bort.

Resultatet av det er selvfølgelig at vi også må ta ansvar for vår egen helse.

Dermed er det kun ett menneske i verden som kan noe om min helse, og det er meg selv.
Det er bare jeg som kan bestemme når jeg føler meg som et helt menneske,
som kan se når jeg er hel; «hel+se». (sml Kleivens ordspill)

Følgelig er GOD HELSE alt som føles vel i egen tilværelse.
Det betyr at sykdom kan være sykdom, også en alvorlig sådan. Men det fratar meg ikke nødvendigvis mulighetene til å kunne leve et liv med god helse.
Slik jeg opplever det er det igrunn kun en eneste «ting» som svekker min helse.
Det er når kroppen forringes og svekkes av «kjemisk krigføring som kun er sykdomsfokusert».

Jeg skjønner at jeg, som cancerianer, nok kommer til å dø MED kreft.
Men hvis jeg fokuserer å ha god helse, så er det ikke like sikkert at jeg kommer til å dø AV kreft.
Da vil jeg nemlig ha sjansen til å leve et levende liv og kjenne god helse imens.
Og å gjøre mine forholdsregler .
Slik jeg fortsetter jo å kjøre bil, selvom jeg vet at det er en mulighet for å kunne omkomme i trafikkulykke. For jeg velger jo å ta mine forholdsregler.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar